Testen op Q-koorts levert weinig chronische Q-koorts op

Dat blijkt uit het onderzoek Q-Herpen II, dat de GGD Hart voor Brabant hield in Herpen. Hiervoor nodigde de GGD iedereen uit gemeentedeel Herpen van 18 jaar en ouder met postcode 5373 uit. Vorig jaar werden de eerste resultaten al bekend gemaakt. Inmiddels zijn resultaten gepubliceerd in een onderzoeksrapport.

Eén nieuwe patiënt met chronische q-koorts ontdekt
Het onderzoek leverde één nieuwe patiënt met chronische Q-koorts op, die nu behandeling krijgt.
Het testen in andere gebieden waar veel Q-koorts voorkomt, zal daarom mogelijk weinig opleveren. Dat advies[i] gaf de GGD dan ook samen met de onderzoekspartners aan het Ministerie van VWS.

Geen verschil in vermoeidheid en kwaliteit van leven
Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de Herpenaren die de infectie doormaakten zonder of alleen met lichte klachten, even vaak vermoeid waren en een vergelijkbare kwaliteit van leven hebben als de Herpenaren die de infectie niet doormaakten.

Q-koorts patiënten met acute Q-koorts wel vaker moe
Deelnemers waarbij acute Q-koorts is vastgesteld en die door de GGD werden gemeld[ii], houden wel vaker last van ernstige vermoeidheidsklachten. Het gaat dan om patiënten, die (ernstige) klachten hadden op het moment dat zij de infectie doormaakten. Mogelijk werken hun klachten van het begin van de ziekte langer door.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
• De opkomst van 71% was hoog
• Naar schatting maakte 34% van de inwoners van Herpen ooit een Q-koorts-infectie door.
• We ontdekten één nieuwe patiënt met chronische Q-koorts, die nu behandeling krijgt.
• De kwaliteit van leven en vermoeidheid verschilde niet tussen mensen die wel of geen afweerstoffen tegen Q-koorts in het bloed hadden.
• Mensen die door de GGD gemeld werden met acute Q-koorts zijn wel vaker moe.

Alle deelnemers die dit aangaven in hun vragenlijst, ontvingen het onderzoeksrapport thuis.
Kijk voor meer informatie over Q-koorts op www.ggdhvb.nl/q-koorts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *