Q-Koorts risicogroepen

Q-Koorts risicogroepenEr zijn een aantal mensen die risicogroep blijken voor Q-koorts. Zwangere vrouwen blijken vooral zeer gevoelig voor besmetting met Q-koorts. Daarnaast zijn risicogroepen onder andere dierenartsen, laboranten, veehouders, slachthuispersoneel en wolspinsters. Het blijkt dat deze groepen sneller in aanraking kunnen komen met de bacterie. Een willekeurige bezoeker van een stal of een consument van rauwe vlees- en melkproducten dient op zijn hoede te zijn. Constatering van Q-koorts moet verplicht bij de GGD worden gemeld. Bij vermoeden van Q-koorts zullen de Voedsel- en Waren autoriteit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek doen en maatregelen treffen. Bekende risicoplekken worden aangepakt.